Lokalplan

Tretommerparken fremstår i dag stadig som et byggeri med tidssvarende arkitektur. Det har været bebyggelsens held, at beboerne indtil nu har formået at bevare det ydre originale udtryk og ensartetheden husene imellem uden at ødelægge helhedsindtrykket ved at vælge overflader m.v., der afviger fra arkitekt Andersens oprindelige udgangspunkt. Dette er vel den vigtigste grund til, at Tretommerparken også i dag er almindelig kendt for den høje arkitektoniske værdi. I 2006 blev der vedtaget en vedvarende Lokalplan nr. 719.


Den 31. oktober 2005 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor lokalplanen (nr. 719) blev drøftet. Lokalplanen blev gennemgået af arkitekt Thule Hansen og der blev foretaget enkelte rettelser til den oprindelige plan.

Lokalplanen blev, efter ændringerne, vedtaget med:

26 husstande stemte for

3 husstande stemte imod

3 husstande stemte ikke, var ikke til stede ved afstemningen.

 Lokalplanen blev vedtaget endeligt i efteråret 2006 af Århus Byråd. Se lokalplanen her :

Lokalplan nr. 719

© Tretommerparken 2019