Light udgave af lokalplan

Følgende er en "light" udgave af lokalplanen med hensyn til vedligehold af bygninger:

Sokler

Pudsede sokler, holdes sortmalede eller - tjærrede.

Facader

Pudsede og hvidmalede.

Vinduer, døre og dørpartier

Vinduernes oprindelige formater, proportioner og sprossering fastholdes. Facadedøre i rækkehuse udføres med glasfelter i format som ved oprindelige facadedøre. Vinduer og døre hvidmales. Trælistebelædning i fyldningspartier i forbindelse med dør- og vinduespartier udføres i teak eller sort- eller hvidmalet træ. Der anvendes plant, ufarvet glas i døre og vinduer. Sålbænke udføres i sort naturskifer.

Skodder, kædehuse

Udføres i teak eller sort- eller hvidmalet træ.

Porte

Garageportenes oprindelige vandrette listebeklædning fastholdes. Portene udføres hvidmalede.

Tag

Tage beklædes med sorte eternitskifre og uden udhæng. Detaljer i forbindelse med kantafslutninger og zinkafdækninger udføres som ved den oprindelige tagbeklædning. Der må ikke udføres ovenlys i tagfladerne udover oprindelige. Ligeledes er det heller ikke tilladt at installere solfangere.

Altaner, rækkehuse

Synligt træværk og værn holdes sort- eller hvidmales. Stålnedløb/søjle galvaniseret, sort- eller hvidmales.

Trappeværn

Værn udføres med galvaniseret, sort- eller hvidmalet overflade.

Tagrender & nedløb

Udføres i zink. Hvis tagrender eller nedløb males skal det være hvidt.

Paraboler

Må kun opsættes efter ansøgning til Aarhus Kommune.

Husnumre

Males med sort på facaden. Der anvendes de oprindelige tal som Ry Andersen tegnede specielt til Tretommerparken.

Postkasser

Jf. ny lov om postkasser gældende pr. 1. jan. 2012. Grundejerforeningen har udarbejdet fælles retningslinier.

Lamper

Ved udskiftning eller opsætning af udelamper, der er synlige fra fællesarealer og veje anvendes den oprindelige model

© Tretommerparken 2019