Fællesskab og miljø

Vi, der bor i Tretommerparken, mener, at vi bor i et unikt miljø. Vi mener, at husene har en helt speciel atmosfære med den specielle arkitektur. Der er få steder i Risskov, hvor man kan tillade sig at have et så stort og lukrativt fællesareal, som vi i Tretommerparken er i besiddelse af. Miljøet i parken nærmest opfordrer til fællesskab og åbenhed. Fællesarealet er og bør være et fællesskab for børn og voksne.

Derfor er det heller ikke "gratis" at bo i Tretommerparken. Fællesarealet er i høj grad med til at holde markedsværdien på husene. Vi i bestyrelsen forventer derfor, at du er med til at udvikle og vedligeholde det eksisterende miljø. Som minimum møder du op til nogle af fællesarrangementerne eksempelvis grøn dag, samt generalforsamlingen. Det er endvidere ønskeligt, at alle i Parken deltager i udviklingen af fællesarealet. Dette gøres ved at komme med gode ideer til bestyrelsen og eller på den årlige generalforsamling, men også ved at deltage aktivt i udførelsen af ideerne. Man kan også melde sig til nogle af de udvalg, der arbejder for fællesskab i Parken.

© Tretommerparken 2019