Vandledninger

Det hænder, at der er brud på de fælles vandledninger i Tretommerparken. I den forbindelse er det et tilbagevendende spørgsmål, hvordan udgifterne hertil skal håndteres. 

Emnet er ikke reguleret i foreningens vedtægter, lokalplanen eller den oprindelige deklaration fra foreningens stiftelse i 1955. Denne deklaration omtaler alene udgifter til vedligeholdelse af de tidligere fælles kloakledninger (hvoraf kun ganske få består efter kloaksepareringen og aftalen med Aarhus Vand i 2012 - dette kan man læse mere om her under kloakseparering).

Derimod er det deklareret på de enkelte matrikler, hvordan udgifterne til vedligeholdelse af de fælles vandledninger fordeles mellem de relevante ejendomme. For de fleste ejendomme er deklarationen tinglyst i 1982, og det er dermed i tingbogen, at svaret findes. Den korte udgave er som følger, men det  bør altid tjekkes, hvad der er deklaret på den konkrete ejendom:

1. Udgifter til vedligeholdelse af stikledningerne til de enkelte ejendomme afholdes af ejeren af den pågældende ejendom.

2. Udgifter til vedligeholdelse af de fælles vandledninger fra stopventilerne i vejen påhviler samtlige ejere af de ejendomme, som deklarationen vedrører, og alle udgifter deles ligeligt imellem disse parter. Typisk vil dette være ‘rækkevist’ og angivet med et såkaldt rids (tegningsskitse) i deklarationen, som viser, hvilke huse der forsynes af den pågældende vandledning. Tvivl og tvister afgøres af Aarhus Kommunale værker (nu Aarhus Vand).

© Tretommerparken 2019