Praktiske oplysninger

Som grundejer i Tretommerparken kan der være brug for en række praktiske oplysninger. Ikke mindst Lokalplan nr. 719 har stor betydning, idet lokalplanen anviser de bestemmelser der gør sig gældende, hvis der påtænkes bygningsmæssige ændringer. Lokalplanen beskriversåledes bl.a. forhold i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre, opsætning af markise, paraboler, skilte m.v. Læs mere om lokalplan nr. 719. 

Grundejerforeningens vedtægter / beslutninger har også stor betydning. Af vedtægterne fremgår det således, at alle foreningens medlemmer er pligtige til at efterkomme de i vedtægterne optagne og på generalforsamlingen vedtagne bestemmelser og er i denne henseende også ansvarlige overfor foreningen for hustandens medlemmer samt for brugere af medlemmernes respektive ejendomme.

Grundejerforeningen administrerer, driver, vedligeholder foreningens fællesareal samt "grønthul" og en lejet garage.

Læs flere praktiske oplysninger under de relevante afsnit til venstre. 

© Tretommerparken 2019