Fællesarealer

Tretommerparken har nogle skønne fællesarealer.

På generalforsamlingen i 2014 blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle udarbejde et forslag til en plan for fællesarealerne. 

Bl.a. på baggrund af input fra et beboermøde fremlagde bestyrelsen på generalforsamlingen i 2015 et forslag til en samlet plan for fællesarealerne. 

Planen indeholder dels en række generelle principper, dels en mere detaljeret gennemgang af parkens delområder. Planen blev vedtaget (16 stemmer for, fem i mod og fire blanke).

Du kan læse planen her:

Plan for fællesarealer 2015

Som det fremgår af haveplanen - og som drøftet på generalforsamlingen 2015 - fik bestyrelsen til opgave at indhente input fra en sagkyndig ift. trætyper og antal. På den baggrund har bestyrelsen fået udarbejdet nedenstående notat af landskabsarkitekt fra firmaet Møller og Grønborg om beplantningen i Tretommerparken. Notatet skal ses som supplerende input til den vedtagne plan for fællesarealerne.

Møller og Grønborgs notat 2016

Generalforsamlingen vedtog i 2016 at planen for fællesarealerne skulle ‘genforhandles’. Et udvalg bestående af medlemmer af bestyrelsen og medlemmer fra foreningen i øvrigt har derfor haft til opgave at komme med et nyt oplæg til generalforsamlingen. Nedenstående oplæg til ny parkplan blev på den baggrund præsenteret på generalforsamlingen 2017.

Parkplan 2017

© Tretommerparken 2019