Grønthul

Beliggende bagved den sidste garage på ventre hånd findes et grønthul, hvor beboerne frit kan aflevere haveaffald. Jord og sten bedes sorteret fra. Buskdele, grene, juletræer SKAL klippes i mindre dele af hensyn til plads og økonomi.

© Tretommerparken 2019