Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i.h.t. vedtægterne primo/medio juni. Generalforsamlingen holdes enten på Risskov Bibliotek eller i Fortegårdens lokaler. 

Indkaldelsen/dagsorden udsendes etfer gældende vedtægter. Udover formandens beretning afholdes valg til bestyrelsen. Det er således her i dette forum, du har chancen for at sætte dit præg på udviklingen i Tretommerparken.


60 års jubilæum

Grundejerforeningen Tretommerparken havde i 2014 60 års jubilæum. 

Se video nedenfor i anledning af jubilæum:   


© Tretommerparken 2019