Grøndag

Vi har i Tretommerparkens grundejerforening en person til at slå græs. Ivan (nr. 12) er vores havemand, der sørger for Parkens øvrige grønne areal. Derudover afholdes der to gange om året GRØN DAG - sædvanligvis medio/ultimo maj og medio/ultimo september. På grøn dag laver vi ofte større projekter/vedligehold af fællesarealet. De senere år har vi blandt andet lavet følgende:

- Fældet flere træer

- Plantet nye frugttræer

- Beskåret buske

- Renholdt tørregårdene

Her forventer man altid et stort fremmøde, idet vi alle jo gerne vil værne om vore fællesarealer. Vi får nogle gode timer til at gå og hvis vejret tillader det, tændes der op i grillen til en gang pølser.

© Tretommerparken 2019