Fremgangsmåde ved renovering

Ved renovering af huse i Tretommerparken er det nødvendig at være opmærksom på reglerne i lokalplan nr. 719.


I brevet nedenfor er angivet den forholdsregler der skal varetages i forbindelse med renovering. Endvidere er vedhæftet facade tegninger, der danner grundlag for vurdering af husenes oprindelige udseende. © Tretommerparken 2019