Kloakseparering

Tretommerparken har i 2013 færdiggjort arbejdet med separatkloakering med baggrund i tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2006-2009, som blev vedtaget af Aarhus Byråd den 13. maj 2009. 

Grundejerforeningen Tretommerparken har i forbindelse med separatkloakeringen indgået aftale med Aarhus Vand omkring ovedragelse af det fælles private spildevandsanlæg, der tidligere var ejet af Grundejerforenings medlemmer og som medlemmerne ifølge tinglyst deklaration lyst 3. juni 1955 var pligtige til at ren- og vedligeholde in solidum. 

Nedenfor er angivet kopi af aftale med Aarhus Vand samt kopi af tinglyst deklaration lyst 3. juni 1955. Som det fremgår har foreningen nu kun enkelte fælles regnvandsledninger.


- Aftale af januar 2012 mellem Tretommerparkens Grundejerforening og Aarhus Vand A/S

- Deklaration lyst 3. juni 1955

© Tretommerparken 2019